w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie przyjęcia protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 21 listopada 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyszowce

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie obowiązywania górnej stawki podatku leśnego na 2019 r. tj. 42,2356 zł za 1 ha lasu na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie:” podpunkt 2„powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych” głosowanie imienne nad kandydatem Alicja Maria Lis

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

sprawie:” podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Marcin Kułaj

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne nad kandydatem Mirosławem Krzysztofem Wronka

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 2„powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych” głosowanie imienne nad kandydatem Małgorzata Stepuch

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Jan Andrzej Jurkiewicz

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne nad kandydatem Jerzy Wincenty Gąsior

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Sławomir Działa

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”.głosowanie imienne nad kandydatem Michał Kaziuk

Więcej ...
Nowy
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Agnieszka Jaremczuk

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Alicja Lis

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Michał Kaziuk

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00