w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Sławomir Działa

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”.głosowanie imienne nad kandydatem Michał Kaziuk

Więcej ...
Nowy
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Agnieszka Jaremczuk

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Alicja Lis

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Michał Kaziuk

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne nad kandydatem Janem Andrzejem Jurkiewiczem

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 2„powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych” głosowanie imienne nad kandydatem Andrzej Szachnowski

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Paweł Mirosław Kościołko

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne nad kandydatem Antoni Czarnecki

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 2„powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych” głosowanie imienne w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Małgorzata Stepuch

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”.głosowanie imienne nad kandydatem Radosław Machlarz

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Marcin Kułaj

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne nad kandydatem Paweł Mirosław Kościołko

Więcej ...
Nowy
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 3 „powołania Komisji Rewizyjnej” głosowanie imienne nad kandydatem Paweł Mirosław Kościołko

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 2„powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych” głosowanie imienne nad kandydatem Alicja Maria Lis

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

sprawie:” podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Marcin Kułaj

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Więcej ...
Nowy
 • 21.11.2018 10:51:00