Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo