Uchwała w sprawie w sprawie wzniesienia pomnika Butów Tyszowieckich

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo