Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo