Wypracowanie stanowiska w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT" do wspólnot samorządowych.

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo