Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo