Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo