Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo