Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tyszowiec z wykonania budżetu za rok 2018

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo