Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tyszowiec wotum zaufania

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo