w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo