w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo