w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo