w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo