w sprawie nie podejmowania uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2019 r. na terenie Gminy Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo