w sprawie obowiązywania górnej stawki podatku leśnego na 2019 r. tj. 42,2356 zł za 1 ha lasu na terenie Gminy Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo