w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo