w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tyszowce na rok 2019

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo