w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo