w sprawie przyjęcia protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 26 listopada 2018 r.

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo