IMENNE WYNIKI

Przyjęcie sprawozdania z działalności MOPS w roku 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI