IMENNE WYNIKI

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI