IMENNE WYNIKI

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI