Względnie

Nie przyjęto

17.05.19

09:53:11

Rejestracja

Quorum zachowano

17.05.19

09:16:52