Czarnecki
Antoni

Stała komisja: Komisja ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 63 | 87.5% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 60 | 83.33% | RAZEM: 72
Przemówienia: 1 | 7.69% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status