Czarnecki
Antoni

Stała komisja: Komisja ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 55 | 85.94% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 54 | 84.38% | RAZEM: 64
Przemówienia: 1 | 7.69% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status