Czarnecki
Antoni

Stała komisja: Komisja ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 75 | 89.29% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 74 | 88.1% | RAZEM: 84
Przemówienia: 3 | 6.98% | Łączna liczba wystąpień radnych : 43

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status