Kułaj
Marcin

Stała komisja: Komisja Rewizyjna; Członek

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 73 | 86.9% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 73 | 86.9% | RAZEM: 84
Przemówienia: 0 | 0% | Łączna liczba wystąpień radnych : 43

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status