Kułaj
Marcin

Stała komisja: Komisja Rewizyjna; Członek

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 61 | 84.72% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 60 | 83.33% | RAZEM: 72
Przemówienia: 0 | 0% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status