Kościołko
Paweł

Stała komisja: Komisja Skarg Wniosków i Petycji; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 78 | 92.86% | RAZEM: 84
Przemówienia: 7 | 16.28% | Łączna liczba wystąpień radnych : 43

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status