Kościołko
Paweł

Stała komisja: Komisja Skarg Wniosków i Petycji; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 65 | 90.28% | RAZEM: 72
Przemówienia: 3 | 23.08% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status