Kościołko
Paweł

Stała komisja: Komisja Skarg Wniosków i Petycji; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 58 | 90.63% | RAZEM: 64
Przemówienia: 3 | 23.08% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status