Jaremczuk
Agnieszka

Stała komisja: Komisja Rewizyjna; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
Przemówienia: 6 | 13.95% | Łączna liczba wystąpień radnych : 43

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status