Stepuch
Małgorzata

Stała komisja: Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych; Członek

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
Przemówienia: 0 | 0% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status