Szachnowski
Andrzej

Stała komisja: Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych; Wiceprzewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 82 | 97.62% | RAZEM: 84
Przemówienia: 0 | 0% | Łączna liczba wystąpień radnych : 43

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status