Lis
Alicja

Stała komisja: Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 70 | 97.22% | RAZEM: 72
Przemówienia: 1 | 7.69% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status