Lis
Alicja

Stała komisja: Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodniczący

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 63 | 98.44% | RAZEM: 64
Przemówienia: 1 | 7.69% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status