Jurkiewicz
Jan

Stała komisja: Komisja ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa; Członek

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 78 | 92.86% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 76 | 90.48% | RAZEM: 84
Przemówienia: 0 | 0% | Łączna liczba wystąpień radnych : 43

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status