Jurkiewicz
Jan

Stała komisja: Komisja ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa; Członek

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 66 | 91.67% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 63 | 87.5% | RAZEM: 72
Przemówienia: 0 | 0% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status