Kawałko
Marcin

Stała komisja: Przewodniczący Rady

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
Przemówienia: 24 | 55.81% | Łączna liczba wystąpień radnych : 43

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status