Kawałko
Marcin

Stała komisja: Przewodniczący Rady

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
Przemówienia: 6 | 46.15% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status