Kawałko
Marcin

Stała komisja: Przewodniczący Rady

Zastosuj filtr według daty

Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
Przemówienia: 6 | 46.15% | Łączna liczba wystąpień radnych : 13

PROPONOWANE PROJEKTY

Data rejestracji: Nazwa projektu Status