Chronologia rozpatrywania dokumentu

Przyjęcie sprawozdania z działalności MOPS w roku 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej