Chronologia rozpatrywania dokumentu

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.