Czarnecki
Antoni

WIĘCEJ ...
Obecność: 63 | 87.5% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 60 | 83.33% | RAZEM: 72
ZA: 57 | 79.17% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 4.17% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 3 | 4.17% | RAZEM: 72

Działa
Sławomir

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 69 | 95.83% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Gąsior
Jerzy

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 69 | 95.83% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Jaremczuk
Agnieszka

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 67 | 93.06% | RAZEM: 72
PRZECIW: 2 | 2.78% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁA SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁA: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Jurkiewicz
Jan

WIĘCEJ ...
Obecność: 66 | 91.67% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 63 | 87.5% | RAZEM: 72
ZA: 62 | 86.11% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.39% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 3 | 4.17% | RAZEM: 72

Kawałko
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 69 | 95.83% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Kaziuk
Michał

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 68 | 94.44% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 4.17% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Kościołko
Paweł

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 65 | 90.28% | RAZEM: 72
ZA: 64 | 88.89% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.39% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 7 | 9.72% | RAZEM: 72

Kułaj
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 61 | 84.72% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 60 | 83.33% | RAZEM: 72
ZA: 58 | 80.56% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Lis
Alicja

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 70 | 97.22% | RAZEM: 72
ZA: 68 | 94.44% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁA SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁA: 2 | 2.78% | RAZEM: 72

Machlarz
Radosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 69 | 95.83% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Marszalec
Piotr

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 69 | 95.83% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Stepuch
Małgorzata

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 71 | 98.61% | RAZEM: 72
ZA: 70 | 97.22% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁA SIĘ : 1 | 1.39% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁA: 1 | 1.39% | RAZEM: 72

Szachnowski
Andrzej

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 69 | 95.83% | RAZEM: 72
ZA: 68 | 94.44% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.39% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 3 | 4.17% | RAZEM: 72

Wronka
Mirosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 72 | 100% | RAZEM: 72
Udział w głosowaniach: 67 | 93.06% | RAZEM: 72
ZA: 65 | 90.28% | RAZEM: 72
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 72
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.78% | RAZEM: 72
NIE GŁOSOWAŁ: 5 | 6.94% | RAZEM: 72