Czarnecki
Antoni

WIĘCEJ ...
Obecność: 55 | 85.94% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 54 | 84.38% | RAZEM: 64
ZA: 51 | 79.69% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 4.69% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.56% | RAZEM: 64

Działa
Sławomir

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 62 | 96.88% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Gąsior
Jerzy

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 62 | 96.88% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Jaremczuk
Agnieszka

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 60 | 93.75% | RAZEM: 64
PRZECIW: 2 | 3.13% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁA SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁA: | 0% | RAZEM: 64

Jurkiewicz
Jan

WIĘCEJ ...
Obecność: 58 | 90.63% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 58 | 90.63% | RAZEM: 64
ZA: 57 | 89.06% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.56% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Kawałko
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 62 | 96.88% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Kaziuk
Michał

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 61 | 95.31% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 4.69% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Kościołko
Paweł

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 58 | 90.63% | RAZEM: 64
ZA: 57 | 89.06% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.56% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: 6 | 9.38% | RAZEM: 64

Kułaj
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 53 | 82.81% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 53 | 82.81% | RAZEM: 64
ZA: 51 | 79.69% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Lis
Alicja

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 63 | 98.44% | RAZEM: 64
ZA: 61 | 95.31% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁA SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁA: 1 | 1.56% | RAZEM: 64

Machlarz
Radosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 62 | 96.88% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Marszalec
Piotr

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 62 | 96.88% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64

Stepuch
Małgorzata

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 63 | 98.44% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁA SIĘ : 1 | 1.56% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁA: | 0% | RAZEM: 64

Szachnowski
Andrzej

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 63 | 98.44% | RAZEM: 64
ZA: 62 | 96.88% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.56% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.56% | RAZEM: 64

Wronka
Mirosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 64 | 100% | RAZEM: 64
Udział w głosowaniach: 64 | 100% | RAZEM: 64
ZA: 62 | 96.88% | RAZEM: 64
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 64
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 3.13% | RAZEM: 64
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 64