Czarnecki
Antoni

WIĘCEJ ...
Obecność: 75 | 89.29% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 74 | 88.1% | RAZEM: 84
ZA: 71 | 84.52% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 3.57% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 1.19% | RAZEM: 84

Działa
Sławomir

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 82 | 97.62% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 84

Gąsior
Jerzy

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 82 | 97.62% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 84

Jaremczuk
Agnieszka

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 80 | 95.24% | RAZEM: 84
PRZECIW: 2 | 2.38% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁA SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁA: | 0% | RAZEM: 84

Jurkiewicz
Jan

WIĘCEJ ...
Obecność: 78 | 92.86% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 76 | 90.48% | RAZEM: 84
ZA: 75 | 89.29% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.19% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: 2 | 2.38% | RAZEM: 84

Kawałko
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 82 | 97.62% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 84

Kaziuk
Michał

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 81 | 96.43% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 3.57% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 84

Kościołko
Paweł

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 78 | 92.86% | RAZEM: 84
ZA: 77 | 91.67% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.19% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: 6 | 7.14% | RAZEM: 84

Kułaj
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 73 | 86.9% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 73 | 86.9% | RAZEM: 84
ZA: 71 | 84.52% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 84

Lis
Alicja

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 83 | 98.81% | RAZEM: 84
ZA: 81 | 96.43% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁA SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁA: 1 | 1.19% | RAZEM: 84

Machlarz
Radosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 82 | 97.62% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 84

Marszalec
Piotr

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 82 | 97.62% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 84

Stepuch
Małgorzata

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 84 | 100% | RAZEM: 84
ZA: 83 | 98.81% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁA SIĘ : 1 | 1.19% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁA: | 0% | RAZEM: 84

Szachnowski
Andrzej

WIĘCEJ ...
Obecność: 84 | 100% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 82 | 97.62% | RAZEM: 84
ZA: 81 | 96.43% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 1.19% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: 2 | 2.38% | RAZEM: 84

Wronka
Mirosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 76 | 90.48% | RAZEM: 84
Udział w głosowaniach: 72 | 85.71% | RAZEM: 84
ZA: 70 | 83.33% | RAZEM: 84
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 84
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 2.38% | RAZEM: 84
NIE GŁOSOWAŁ: 4 | 4.76% | RAZEM: 84